استخدام‌مهندس‌صنایع،کنترل‌کیفیت،طراح‌قالب‌تزریق‌پلاستیک در اصفهان

استخدام‌مهندس‌صنایع،کنترل‌کیفیت،طراح‌قالب‌تزریق‌پلاستیک در اصفهان
شرکت صنعت منصور در جهت تکمیل کادر فنی خود از واجدین شرایط ذیل در شهر اصفهان دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مهندس صنایع آقا حداقل لیسانس آشنایی با کامپیوتر و زبان انگلیسی مسلّط به نرم افزارهای MSP و EXCEL مسلّط به برنامه ریزی و کنترل پروژه کارشناس کنترل کیفیت آقا […]

استخدام‌مهندس‌صنایع،کنترل‌کیفیت،طراح‌قالب‌تزریق‌پلاستیک در اصفهان

شرکت صنعت منصور در جهت تکمیل کادر فنی خود از واجدین شرایط ذیل در شهر اصفهان دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مهندس صنایع آقا حداقل لیسانس آشنایی با کامپیوتر و زبان انگلیسی مسلّط به نرم افزارهای MSP و EXCEL مسلّط به برنامه ریزی و کنترل پروژه کارشناس کنترل کیفیت آقا […]
استخدام‌مهندس‌صنایع،کنترل‌کیفیت،طراح‌قالب‌تزریق‌پلاستیک در اصفهان

خرید بک لینک