استخدام‌کارشناس‌فروش،کارشناس‌نصب‌وپشتیبانی‌نرم‌افزار‌و سخت افزار

استخدام‌کارشناس‌فروش،کارشناس‌نصب‌وپشتیبانی‌نرم‌افزار‌و سخت افزار
شرکت ماداکتو تولید کننده ی گیت های کنترل تردد و سیستم حضور غیاب جهت تکمیل منابع انسانی خود در ۳ ردیف شغلی زیر  در شهر تهران استخدام میکند . ردیف عنوان شغلی جنسیت شهر شرایط احراز ۱ کارشناس فروش حرفه ای خانم/آقا تهران آشنا به اصول مذاکره و فروش حداقل ۳ سال دارای ظاهری آراسته […]

استخدام‌کارشناس‌فروش،کارشناس‌نصب‌وپشتیبانی‌نرم‌افزار‌و سخت افزار

شرکت ماداکتو تولید کننده ی گیت های کنترل تردد و سیستم حضور غیاب جهت تکمیل منابع انسانی خود در ۳ ردیف شغلی زیر  در شهر تهران استخدام میکند . ردیف عنوان شغلی جنسیت شهر شرایط احراز ۱ کارشناس فروش حرفه ای خانم/آقا تهران آشنا به اصول مذاکره و فروش حداقل ۳ سال دارای ظاهری آراسته […]
استخدام‌کارشناس‌فروش،کارشناس‌نصب‌وپشتیبانی‌نرم‌افزار‌و سخت افزار

فروش بک لینک

فانتزی