استخدام بازاریابی بانکی جهت بازاریابی دستگاه پوز در بیرجند

استخدام بازاریابی بانکی جهت بازاریابی دستگاه پوز در بیرجند
یک گروه بازاریابی در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود تعدادی نیرو از واجدین شرایط زیر در شهر بیرجند دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز بازاریابی بانکی خانم/آقا جهت بازاریابی دستگاه پوز(بانکی) بصورت حضوری مجرب با روابط عمومی بالا جهت کار در گروه بازاریابی متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره […]

استخدام بازاریابی بانکی جهت بازاریابی دستگاه پوز در بیرجند

یک گروه بازاریابی در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود تعدادی نیرو از واجدین شرایط زیر در شهر بیرجند دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز بازاریابی بانکی خانم/آقا جهت بازاریابی دستگاه پوز(بانکی) بصورت حضوری مجرب با روابط عمومی بالا جهت کار در گروه بازاریابی متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره […]
استخدام بازاریابی بانکی جهت بازاریابی دستگاه پوز در بیرجند