استخدام برنامه نویس لاراول

استخدام برنامه نویس لاراول
برنامه نویس لاراول شرکت ” آفبرگ ” جهت تکمیل کادر تیم انفورماتیک خود از برنامه نویسان متخصص و مجرب (مسلط به برنامه نویسی php و آشنا به فریم ورک laravel و مفاهیم mvc ) دعوت به همکاری مى نماید. در صورت تمایل به همکاری رزومه کاری خود را به ایمیل ذیل ارسال بفرمایید. job@offbarg.com

استخدام برنامه نویس لاراول

برنامه نویس لاراول شرکت ” آفبرگ ” جهت تکمیل کادر تیم انفورماتیک خود از برنامه نویسان متخصص و مجرب (مسلط به برنامه نویسی php و آشنا به فریم ورک laravel و مفاهیم mvc ) دعوت به همکاری مى نماید. در صورت تمایل به همکاری رزومه کاری خود را به ایمیل ذیل ارسال بفرمایید. job@offbarg.com
استخدام برنامه نویس لاراول

خرم خبر