استخدام برنامه نویس مسلط به زبان #C و ASP.NET در قم

استخدام برنامه نویس مسلط به زبان #C و ASP.NET در قم
یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در قم دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط فنی شرایط عمومی برنامه نویس برنامه نویس مسلط به زبان#C و ASP.NET آشنا با بانک اطلاعاتی SQL Server تسلط کافی بر شی گرایی تسلط کافی بر WPF تسلط کافی Entity Framework آشنایی با MVC […]

استخدام برنامه نویس مسلط به زبان #C و ASP.NET در قم

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در قم دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط فنی شرایط عمومی برنامه نویس برنامه نویس مسلط به زبان#C و ASP.NET آشنا با بانک اطلاعاتی SQL Server تسلط کافی بر شی گرایی تسلط کافی بر WPF تسلط کافی Entity Framework آشنایی با MVC […]
استخدام برنامه نویس مسلط به زبان #C و ASP.NET در قم