استخدام تکنسین و کارشناس رادیولوژی در اهواز

استخدام تکنسین و کارشناس رادیولوژی در اهواز
از واجدین شرایط زیر جهت کار در مطب رادیولوژی و سونوگرافی در اهواز دعوت به همکاری می‌شود. عنوان شغلی جنسیت شرایط تکنسین و کارشناس رادیولوژی خانم جهت مطب رادیولوژی و سونوگرافی خانم دکتر در مرکز شهر اهواز شیفت صبح حقوق مطابق با قانون کار همراه با بیمه متقاضیان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با تلفن همراه […]

استخدام تکنسین و کارشناس رادیولوژی در اهواز

از واجدین شرایط زیر جهت کار در مطب رادیولوژی و سونوگرافی در اهواز دعوت به همکاری می‌شود. عنوان شغلی جنسیت شرایط تکنسین و کارشناس رادیولوژی خانم جهت مطب رادیولوژی و سونوگرافی خانم دکتر در مرکز شهر اهواز شیفت صبح حقوق مطابق با قانون کار همراه با بیمه متقاضیان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با تلفن همراه […]
استخدام تکنسین و کارشناس رادیولوژی در اهواز