استخدام جهت امور حواله و ارزی در شرکتی معتبر در تهران

استخدام جهت امور حواله و ارزی در شرکتی معتبر در تهران
گروه ATC افراد واجد شرایط را به شرح ذیل در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز ایمیل کارمند یا حسابدار صرافی جهت امور حواله و ارزی با حداقل ۵ سال سابقه کار در صرافی میزان سن ۳۵-۲۵ متاهل کارشناس حسابداری محدوده :سعادت اباد job139404@gmail.com واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس […]

استخدام جهت امور حواله و ارزی در شرکتی معتبر در تهران

گروه ATC افراد واجد شرایط را به شرح ذیل در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز ایمیل کارمند یا حسابدار صرافی جهت امور حواله و ارزی با حداقل ۵ سال سابقه کار در صرافی میزان سن ۳۵-۲۵ متاهل کارشناس حسابداری محدوده :سعادت اباد job139404@gmail.com واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس […]
استخدام جهت امور حواله و ارزی در شرکتی معتبر در تهران

دانلود ها پلاس

تلگرام