استخدام حسابدار در یک شرکت فنی مهندسی در کرج

استخدام حسابدار در یک شرکت فنی مهندسی در کرج
یک شرکت فنی مهندسی و دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان البرز اقدام به استخدام نیروی حسابداری خانم با شرایط ذیل می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز حسابدار خانم فارغ التحصیل رشته حسابداری ساکن کرج دارای روحیه کار تیمی مسلّط به دروس دانشگاهی حسابداری دارای سرویس ایاب و ذهاب واجدین شرایط می […]

استخدام حسابدار در یک شرکت فنی مهندسی در کرج

یک شرکت فنی مهندسی و دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان البرز اقدام به استخدام نیروی حسابداری خانم با شرایط ذیل می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز حسابدار خانم فارغ التحصیل رشته حسابداری ساکن کرج دارای روحیه کار تیمی مسلّط به دروس دانشگاهی حسابداری دارای سرویس ایاب و ذهاب واجدین شرایط می […]
استخدام حسابدار در یک شرکت فنی مهندسی در کرج

فروش بک لینک

مرکز فیلم