استخدام حسابدار مسلط به امور مالی در یک شرکت پیمانکاری

استخدام حسابدار مسلط به امور مالی در یک شرکت پیمانکاری
یک شرکت پیمانکاری معتبر در محدوده کوی نصر (گیشا) یک نفر حسابدار خانم را با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز حسابدار خانم حداقل ۵ سال سابقه کار مفید مسلط به برنامه سپیدار سیستم و امور مالی و مالیاتی متقاضیان محترم جهت تکمیل فرم استخدام می توانند به لینک […]

استخدام حسابدار مسلط به امور مالی در یک شرکت پیمانکاری

یک شرکت پیمانکاری معتبر در محدوده کوی نصر (گیشا) یک نفر حسابدار خانم را با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز حسابدار خانم حداقل ۵ سال سابقه کار مفید مسلط به برنامه سپیدار سیستم و امور مالی و مالیاتی متقاضیان محترم جهت تکمیل فرم استخدام می توانند به لینک […]
استخدام حسابدار مسلط به امور مالی در یک شرکت پیمانکاری

خبر جدید