استخدام خبرنگار یا کپی رایتر درحوزه فرهنگ،سینمای ایران در تهران

استخدام خبرنگار یا کپی رایتر درحوزه فرهنگ،سینمای ایران در تهران
یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احراز خبرنگار یا کپی رایتر درحوزه فرهنگ و سینمای ایران فرد مورد نظر باید: علاقه مندی زیادی به موضوعات خبری, سینمایی و فرهنگی داشته باشد ترجیحا سابقه کار در خبرگذاری, تحریریه, نشریه, وب سایت, […]

استخدام خبرنگار یا کپی رایتر درحوزه فرهنگ،سینمای ایران در تهران

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احراز خبرنگار یا کپی رایتر درحوزه فرهنگ و سینمای ایران فرد مورد نظر باید: علاقه مندی زیادی به موضوعات خبری, سینمایی و فرهنگی داشته باشد ترجیحا سابقه کار در خبرگذاری, تحریریه, نشریه, وب سایت, […]
استخدام خبرنگار یا کپی رایتر درحوزه فرهنگ،سینمای ایران در تهران