استخدام در موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور

استخدام در موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور
موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور جهت تکمیل کادر خود استاد حق التدریس از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری یا دانشجویان مقطع دکتری در رشته ی مهندسی نرم افزار کامپیوتر و نقشه برداری و مدیریت و مکانیک و حسابداری ، دعوت به همکاری می نماید. شهرهای موردنیاز: شهرستان نیشابور- استان خراسان رضوی- خراسان […]

استخدام در موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور

موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور جهت تکمیل کادر خود استاد حق التدریس از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری یا دانشجویان مقطع دکتری در رشته ی مهندسی نرم افزار کامپیوتر و نقشه برداری و مدیریت و مکانیک و حسابداری ، دعوت به همکاری می نماید. شهرهای موردنیاز: شهرستان نیشابور- استان خراسان رضوی- خراسان […]
استخدام در موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور

گروه تلگرام