استخدام راننده پایه ۱ در یک شرکت معتبر در حوزه نفت و گاز

استخدام راننده پایه ۱ در یک شرکت معتبر در حوزه نفت و گاز
یک شرکت معتبر تولیدی با ۲۳ سال سابقه فعالیت مرتبط با صنایع نفت و گاز جهت اشتغال در تهران ،جاده مخصوص کرج دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز راننده پایه ۱ ۵ سال سابقه کار با کشنده (ترجیحا مواد نفتی و گازی) سپردن تضمین و معرفی ضامن معتبر حداکثر سن ۴۵ سال […]

استخدام راننده پایه ۱ در یک شرکت معتبر در حوزه نفت و گاز

یک شرکت معتبر تولیدی با ۲۳ سال سابقه فعالیت مرتبط با صنایع نفت و گاز جهت اشتغال در تهران ،جاده مخصوص کرج دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز راننده پایه ۱ ۵ سال سابقه کار با کشنده (ترجیحا مواد نفتی و گازی) سپردن تضمین و معرفی ضامن معتبر حداکثر سن ۴۵ سال […]
استخدام راننده پایه ۱ در یک شرکت معتبر در حوزه نفت و گاز