استخدام رسام شکل‌های علمی و صفحه‌آرا در انتشارات گل‌واژه

استخدام رسام شکل‌های علمی و صفحه‌آرا در انتشارات گل‌واژه
انتشارات گل‌واژه در راستای تکمیل کادر حرفه‌ای خود از افراد واجد شرایط در ردیف‌های شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ رسام شکل‌های علمی سن بین ۲۴ تا ۳۵ سال مسلط به نرم‌افزار InDesign آشنایی مکفی با نرم‌افزار Photoshop، Corel Draw، Illustartor و … ۲ صفحه‌آرا سن بین […]

استخدام رسام شکل‌های علمی و صفحه‌آرا در انتشارات گل‌واژه

انتشارات گل‌واژه در راستای تکمیل کادر حرفه‌ای خود از افراد واجد شرایط در ردیف‌های شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ رسام شکل‌های علمی سن بین ۲۴ تا ۳۵ سال مسلط به نرم‌افزار InDesign آشنایی مکفی با نرم‌افزار Photoshop، Corel Draw، Illustartor و … ۲ صفحه‌آرا سن بین […]
استخدام رسام شکل‌های علمی و صفحه‌آرا در انتشارات گل‌واژه