استخدام سرپرست و کارشناس واحد پشتیبانی،برنامه نویس در تهران

استخدام سرپرست و کارشناس واحد پشتیبانی،برنامه نویس در تهران
شرکت انتقال داده ماهان (ماهان نت ) دارای پروانه Servco از سازمان تنظیم مقررات رادیویی و فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ برای تکمیل کادر تخصصی خود از افراد واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف سمت شغلی  تعداد شرایط جنسیت راه های ارتباطی ۱ سرپرست واحد پشتیبانی ۱ نفر […]

استخدام سرپرست و کارشناس واحد پشتیبانی،برنامه نویس در تهران

شرکت انتقال داده ماهان (ماهان نت ) دارای پروانه Servco از سازمان تنظیم مقررات رادیویی و فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ برای تکمیل کادر تخصصی خود از افراد واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف سمت شغلی  تعداد شرایط جنسیت راه های ارتباطی ۱ سرپرست واحد پشتیبانی ۱ نفر […]
استخدام سرپرست و کارشناس واحد پشتیبانی،برنامه نویس در تهران