استخدام شرکت معتبر بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت

استخدام شرکت معتبر بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت
دعوت به همکاری شرکت پارس پگاه تجارت   شرکت معتبر بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت، با سابقه  ۲۵ سال در امور بازرگانی، اعزام و پذیرش شرکت های تجاری، سازماندهی نمایشگاه ها با تجربه برپایی ۲۵۰ همایش و نمایشگاه های تخصصی ایران در خارج از کشور به ویژه در منطقه C.I.S در راستای تحقق اقتصاد […]

استخدام شرکت معتبر بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت

دعوت به همکاری شرکت پارس پگاه تجارت   شرکت معتبر بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت، با سابقه  ۲۵ سال در امور بازرگانی، اعزام و پذیرش شرکت های تجاری، سازماندهی نمایشگاه ها با تجربه برپایی ۲۵۰ همایش و نمایشگاه های تخصصی ایران در خارج از کشور به ویژه در منطقه C.I.S در راستای تحقق اقتصاد […]
استخدام شرکت معتبر بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت

دانلود فیلم با لینک مستقیم