استخدام شرکت پتروشیمی آبادان سال ۹۵

استخدام شرکت پتروشیمی آبادان سال ۹۵
آگهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی آبادان دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی ها   اطلاعیه های اصلاحی شرایط و زمان آزمون  تغییر تاریخ برگزاری آزمون و انتقال آن به ۱۹ آذر ۹۵  تغییر تاریخ دریافت کارت آزمون و انتقال آن به ۱۵ آذر ۹۵ تمدید مهلت ثبت نام در آزمون استخدام شرکت پتروشیمی آبادان تا […]

استخدام شرکت پتروشیمی آبادان سال ۹۵

آگهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی آبادان دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی ها   اطلاعیه های اصلاحی شرایط و زمان آزمون  تغییر تاریخ برگزاری آزمون و انتقال آن به ۱۹ آذر ۹۵  تغییر تاریخ دریافت کارت آزمون و انتقال آن به ۱۵ آذر ۹۵ تمدید مهلت ثبت نام در آزمون استخدام شرکت پتروشیمی آبادان تا […]
استخدام شرکت پتروشیمی آبادان سال ۹۵