استخدام طراح مسلط به ۳D و طراح مسلط به نقشه کشی

استخدام طراح مسلط به ۳D و طراح مسلط به نقشه کشی
یک شرکت مهندسی معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز طراح خانم مسلط به ۳D داشتن سابقه کاری طراح خانم مسلط به نقشه کشی آشنا به ضوابط شهرداری داشتن سابقه کاری متقاضیان محترم می‌توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر […]

استخدام طراح مسلط به ۳D و طراح مسلط به نقشه کشی

یک شرکت مهندسی معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز طراح خانم مسلط به ۳D داشتن سابقه کاری طراح خانم مسلط به نقشه کشی آشنا به ضوابط شهرداری داشتن سابقه کاری متقاضیان محترم می‌توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر […]
استخدام طراح مسلط به ۳D و طراح مسلط به نقشه کشی