استخدام فروشنده و کارگر ساده جهت مبلمان اداری

استخدام فروشنده و کارگر ساده جهت مبلمان اداری
به فروشنده و کارگر ساده جهت مبلمان اداری با حقوق و مزایای مکفی در تهران – خیابان حافظ نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۶۶۷۵۶۷۹۳

استخدام فروشنده و کارگر ساده جهت مبلمان اداری

به فروشنده و کارگر ساده جهت مبلمان اداری با حقوق و مزایای مکفی در تهران – خیابان حافظ نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۶۶۷۵۶۷۹۳
استخدام فروشنده و کارگر ساده جهت مبلمان اداری