استخدام مدیر داخلی،منشی،کارشناس روابط عمومی در بیان امروز

استخدام مدیر داخلی،منشی،کارشناس روابط عمومی در بیان امروز
موسسه حقوقی بیان امروز به منظور تکمیل کادر اداری خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز ۱ مدیر داخلی خانم با توانایی اداره موسسه حقوقی مسلط به زبان انگلیسی مسلط به کار با دستگاههای اداری مانند کامپیوتر، فکس، پرینتر و کپی مسلط به کار با ایمیل و […]

استخدام مدیر داخلی،منشی،کارشناس روابط عمومی در بیان امروز

موسسه حقوقی بیان امروز به منظور تکمیل کادر اداری خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز ۱ مدیر داخلی خانم با توانایی اداره موسسه حقوقی مسلط به زبان انگلیسی مسلط به کار با دستگاههای اداری مانند کامپیوتر، فکس، پرینتر و کپی مسلط به کار با ایمیل و […]
استخدام مدیر داخلی،منشی،کارشناس روابط عمومی در بیان امروز