استخدام مدیر مالی و رئیس حسابداری

استخدام مدیر مالی و رئیس حسابداری
شرکت متقاضی: هلدینگ یک شرکت تولیدی مواد غذایی عنوان یا عناوین شغلی: ردیف مدرک تحصیلی شغل مورد نظر تخصص و توانایی استان محل خدمت  ۱  کارشناس، کارشناس ارشد  مدیر مالی  ۱۰ سال سابقه مفید (ترجیحاً مواد غذایی) مسلط به حسابداری صنعتی، حسابداری مدیریت، تسلط کافی به نرم افزاری ها مالی (ترجیحاً همکاران سیستم ) مسلط […]

استخدام مدیر مالی و رئیس حسابداری

شرکت متقاضی: هلدینگ یک شرکت تولیدی مواد غذایی عنوان یا عناوین شغلی: ردیف مدرک تحصیلی شغل مورد نظر تخصص و توانایی استان محل خدمت  ۱  کارشناس، کارشناس ارشد  مدیر مالی  ۱۰ سال سابقه مفید (ترجیحاً مواد غذایی) مسلط به حسابداری صنعتی، حسابداری مدیریت، تسلط کافی به نرم افزاری ها مالی (ترجیحاً همکاران سیستم ) مسلط […]
استخدام مدیر مالی و رئیس حسابداری