استخدام مسئول اموردفتری خانم درشرکت پارس ماشین خاورمیانه

استخدام مسئول اموردفتری خانم درشرکت پارس ماشین خاورمیانه
شرکت پارس ماشین خاورمیانه از مسئول امور دفتری با شرایط ذیل در تهران (محدوده یافت آباد – سه راه آذری) دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مسئول امور دفتری خانم مسلط به امور اداری و امور بازرگانی با سابقه کار مسلط به زبان انگلیسی برای امور بازرگانی آشنایی با نرم افزار […]

استخدام مسئول اموردفتری خانم درشرکت پارس ماشین خاورمیانه

شرکت پارس ماشین خاورمیانه از مسئول امور دفتری با شرایط ذیل در تهران (محدوده یافت آباد – سه راه آذری) دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مسئول امور دفتری خانم مسلط به امور اداری و امور بازرگانی با سابقه کار مسلط به زبان انگلیسی برای امور بازرگانی آشنایی با نرم افزار […]
استخدام مسئول اموردفتری خانم درشرکت پارس ماشین خاورمیانه

فروش بک لینک