استخدام مسئول دفتر در یک هلدینگ خدمات تجاری و گردشگری

استخدام مسئول دفتر در یک هلدینگ خدمات تجاری و گردشگری
یک هلدینگ خدمات تجاری و گردشگری در راستای تامین سرمایه های انسانی متخصص اقدام به استخدام در تهران به شرح زیر می کند. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مسئول دفتر خانم دارای حداقل مدرک کارشناسی مسلط به office مسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی دارای حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط آشنایی با امور حسابداری […]

استخدام مسئول دفتر در یک هلدینگ خدمات تجاری و گردشگری

یک هلدینگ خدمات تجاری و گردشگری در راستای تامین سرمایه های انسانی متخصص اقدام به استخدام در تهران به شرح زیر می کند. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مسئول دفتر خانم دارای حداقل مدرک کارشناسی مسلط به office مسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی دارای حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط آشنایی با امور حسابداری […]
استخدام مسئول دفتر در یک هلدینگ خدمات تجاری و گردشگری