استخدام مسئول دفتر و کارشناس فروش در گروه نرم افزاری پیوست

استخدام مسئول دفتر و کارشناس فروش در گروه نرم افزاری پیوست
گروه نرم افزاری پیوست در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. شرایط عمومی : قبولی در آزمون شفاهی و کتبی اولیه (رایگان). حداقل سن ۱۸ و حداکثر ۴۰ سال. داشتن سلامت و توانایی انجام کار. دارا بودن شرایط لازم برای احراز شغل مورد نظر طبق مفاد دستور العملهای […]

استخدام مسئول دفتر و کارشناس فروش در گروه نرم افزاری پیوست

گروه نرم افزاری پیوست در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. شرایط عمومی : قبولی در آزمون شفاهی و کتبی اولیه (رایگان). حداقل سن ۱۸ و حداکثر ۴۰ سال. داشتن سلامت و توانایی انجام کار. دارا بودن شرایط لازم برای احراز شغل مورد نظر طبق مفاد دستور العملهای […]
استخدام مسئول دفتر و کارشناس فروش در گروه نرم افزاری پیوست

خبرگزاری مهر