استخدام منشی تمام وقت در شرکت روجا تجارت آذرستان

استخدام منشی تمام وقت در شرکت روجا تجارت آذرستان
شرکت روجا تجارت آذرستان در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر در تهران استخدام نماید.  عنوان شغلی توانایی ها منشی دارای فن بیان مناسب و روابط عمومی قوی جهت پاسخگویی به کلیه تماس های ورودی به دفتر فروش روجا هماهنگی با کارشناسان فروش مسلط به امور اداری ،دفتری و بایگانی تحصیلات:فوق […]

استخدام منشی تمام وقت در شرکت روجا تجارت آذرستان

شرکت روجا تجارت آذرستان در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر در تهران استخدام نماید.  عنوان شغلی توانایی ها منشی دارای فن بیان مناسب و روابط عمومی قوی جهت پاسخگویی به کلیه تماس های ورودی به دفتر فروش روجا هماهنگی با کارشناسان فروش مسلط به امور اداری ،دفتری و بایگانی تحصیلات:فوق […]
استخدام منشی تمام وقت در شرکت روجا تجارت آذرستان