استخدام نیروی بخش تولید(ماشین ابزار،قالب سازی،ساخت و تولید)

استخدام نیروی بخش تولید(ماشین ابزار،قالب سازی،ساخت و تولید)
شرکتی صنعتی با بیش از نیم قرن سابقه جهت توسعه بخش فنی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز نیروی بخش تولید آقا رشته های: ماشین ابزار، قالب سازی، ساخت و تولید مقاطع: کاردانی و کارشناسی ساکن تهران دارای کارت پایان خدمت متقاضیان می‌توانند رزومه خود را […]

استخدام نیروی بخش تولید(ماشین ابزار،قالب سازی،ساخت و تولید)

شرکتی صنعتی با بیش از نیم قرن سابقه جهت توسعه بخش فنی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز نیروی بخش تولید آقا رشته های: ماشین ابزار، قالب سازی، ساخت و تولید مقاطع: کاردانی و کارشناسی ساکن تهران دارای کارت پایان خدمت متقاضیان می‌توانند رزومه خود را […]
استخدام نیروی بخش تولید(ماشین ابزار،قالب سازی،ساخت و تولید)