استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در کرمانشاه

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در کرمانشاه
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در کرمانشاه شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی از واجدین شرایط زیر در استان کرمانشاه دعوت به همکاری می نماید. ردیف شرایط استخدام کرمانشاه -سرپل ذهاب ۱ پست سازمانی: پشتیبانی دستگاه کارتخوان واحد متقاضی: پشتیبانی پایانه های فروش الکترونیکی کرمانشاه جنسیت: مرد مدرک تحصیلی: دیپلم و فوق دیپلم محل سکونت: […]

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در کرمانشاه

استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در کرمانشاه شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی از واجدین شرایط زیر در استان کرمانشاه دعوت به همکاری می نماید. ردیف شرایط استخدام کرمانشاه -سرپل ذهاب ۱ پست سازمانی: پشتیبانی دستگاه کارتخوان واحد متقاضی: پشتیبانی پایانه های فروش الکترونیکی کرمانشاه جنسیت: مرد مدرک تحصیلی: دیپلم و فوق دیپلم محل سکونت: […]
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در کرمانشاه

عکس های داغ جدید

میهن دانلود