استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یک شرکت معتبر در مازندران

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یک شرکت معتبر در مازندران
یک شرکت معتبر در نظر دارد از تعدادی نیرو جهت ارائه خدمات نصب سرویس و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان بانکی (POS) واقع در فروشگاه ها از شهرهای رامسر، تنکابن، سلمانشهر، نور، چمستان پس از مصاحبه دعوت به همکاری نماید.  عنوان شغلی شرایط احراز شهر های مورد نیاز پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی آشنا با امور کامپیوتر و […]

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یک شرکت معتبر در مازندران

یک شرکت معتبر در نظر دارد از تعدادی نیرو جهت ارائه خدمات نصب سرویس و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان بانکی (POS) واقع در فروشگاه ها از شهرهای رامسر، تنکابن، سلمانشهر، نور، چمستان پس از مصاحبه دعوت به همکاری نماید.  عنوان شغلی شرایط احراز شهر های مورد نیاز پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی آشنا با امور کامپیوتر و […]
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یک شرکت معتبر در مازندران

آلرژی و تغذیه