استخدام پشتیبان فنی آشنا به HTML در پرنیان پردازش پارس در مشهد

استخدام پشتیبان فنی آشنا به HTML در پرنیان پردازش پارس در مشهد
شرکت پرنیان پردازش پارس، با بهره گیری از آخرین فناوری های شرکت مایکروسافت در زمینه های SharePoint و CRM جهت تکمیل کادر فنی و تکمیل تیم پشتیبانی نیازمند افراد با شرایط ذیل در مشهد می باشد. عنوا شغلی شرایط احراز مزایا پشتیبان فنی و تخصصی روابط عمومی بالا قدرت یادگیری بالا دارای هوش هیجانی بالا […]

استخدام پشتیبان فنی آشنا به HTML در پرنیان پردازش پارس در مشهد

شرکت پرنیان پردازش پارس، با بهره گیری از آخرین فناوری های شرکت مایکروسافت در زمینه های SharePoint و CRM جهت تکمیل کادر فنی و تکمیل تیم پشتیبانی نیازمند افراد با شرایط ذیل در مشهد می باشد. عنوا شغلی شرایط احراز مزایا پشتیبان فنی و تخصصی روابط عمومی بالا قدرت یادگیری بالا دارای هوش هیجانی بالا […]
استخدام پشتیبان فنی آشنا به HTML در پرنیان پردازش پارس در مشهد