استخدام چندین ردیف شغلی در شرکت مبنا تلکام

استخدام چندین ردیف شغلی در شرکت مبنا تلکام
شرکت مبنا تلکام،اپراتور کشوری ارتباطات ثابت (FCP) در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. کد شغلی عنوان شغلی تحصیلات/تخصص جنسیت سابقه کار(مرتبط) C23 کارشناس تحقیقات بازار حداقل کارشناسی مدیریت بازاریابی ،مدیریت فنی،مهندسی صنایع با رشته های مرتبط مسلط به آمار و تحقیق در عملیات مسلط به روش تحقیق […]

استخدام چندین ردیف شغلی در شرکت مبنا تلکام

شرکت مبنا تلکام،اپراتور کشوری ارتباطات ثابت (FCP) در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. کد شغلی عنوان شغلی تحصیلات/تخصص جنسیت سابقه کار(مرتبط) C23 کارشناس تحقیقات بازار حداقل کارشناسی مدیریت بازاریابی ،مدیریت فنی،مهندسی صنایع با رشته های مرتبط مسلط به آمار و تحقیق در عملیات مسلط به روش تحقیق […]
استخدام چندین ردیف شغلی در شرکت مبنا تلکام