استخدام چند ردیف شغلی در یک شرکت معتبر

استخدام چند ردیف شغلی در یک شرکت معتبر
یک شرکت معتبر در زمینه مهندسین مشاور در شهر تهران در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط در مشاغل ذیل پس از انجام مصاحبه و گزینش استخدام می نماید. ردیف عنوان شغلی  شرایط احراز ۱ کارشناس HSE حداقل ۵ سال سابقه کاری مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی صنایع ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه ای، محیط زیست […]

استخدام چند ردیف شغلی در یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر در زمینه مهندسین مشاور در شهر تهران در نظر دارد از بین متقاضیان واجد شرایط در مشاغل ذیل پس از انجام مصاحبه و گزینش استخدام می نماید. ردیف عنوان شغلی  شرایط احراز ۱ کارشناس HSE حداقل ۵ سال سابقه کاری مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی صنایع ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه ای، محیط زیست […]
استخدام چند ردیف شغلی در یک شرکت معتبر

آلرژی و تغذیه