استخدام کارشناس‌فروش،پشتیبانی‌وبرنامه‌نویس درشرکت پارس گرین

استخدام کارشناس‌فروش،پشتیبانی‌وبرنامه‌نویس درشرکت پارس گرین
شرکت پارس گرین از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی ذیل در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ کارشناس فروش توانایی به کار با کامپیوتر ( ICDL ) دارای روابط عمومی خوب ۲  کارشناس پشتیبانی دارای روابط عمومی بالا دارای روحیه همکاری و متعهد به کار ۳ برنامه […]

استخدام کارشناس‌فروش،پشتیبانی‌وبرنامه‌نویس درشرکت پارس گرین

شرکت پارس گرین از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی ذیل در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ کارشناس فروش توانایی به کار با کامپیوتر ( ICDL ) دارای روابط عمومی خوب ۲  کارشناس پشتیبانی دارای روابط عمومی بالا دارای روحیه همکاری و متعهد به کار ۳ برنامه […]
استخدام کارشناس‌فروش،پشتیبانی‌وبرنامه‌نویس درشرکت پارس گرین