استخدام کارشناس ارشد مهندسی معدن در خراسان جنوبی

استخدام کارشناس ارشد مهندسی معدن در خراسان جنوبی
شرکت کویر مس مشرق زمین در راستای راه اندازی کارخانه لیچینگ مس خود در استان خراسان جنوبی شهرستان قاین از یک نفر نیرو با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش فراوری از دانشگاه معتبر با سابقه کار مرتبط واجدین شرایط می توانند رزومه خود را […]

استخدام کارشناس ارشد مهندسی معدن در خراسان جنوبی

شرکت کویر مس مشرق زمین در راستای راه اندازی کارخانه لیچینگ مس خود در استان خراسان جنوبی شهرستان قاین از یک نفر نیرو با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش فراوری از دانشگاه معتبر با سابقه کار مرتبط واجدین شرایط می توانند رزومه خود را […]
استخدام کارشناس ارشد مهندسی معدن در خراسان جنوبی

فروش بک لینک