استخدام کارشناس استقرار و پشتیبانی در شرکت طرح و پردازش غدیر

استخدام کارشناس استقرار و پشتیبانی در شرکت طرح و پردازش غدیر
شرکت طرح و پردازش غدیر جهت تکمیل کادر استقرار و پشتیبانی خود از افراد علاقمند در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس استقرار و پشتیبانی مسلط به نرم افزار sql آشنا به شبکه دارای روابط عمومی و فن بیان عالی واجدین شرایط می توانند درخواست و سوابق خود را از طریق […]

استخدام کارشناس استقرار و پشتیبانی در شرکت طرح و پردازش غدیر

شرکت طرح و پردازش غدیر جهت تکمیل کادر استقرار و پشتیبانی خود از افراد علاقمند در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس استقرار و پشتیبانی مسلط به نرم افزار sql آشنا به شبکه دارای روابط عمومی و فن بیان عالی واجدین شرایط می توانند درخواست و سوابق خود را از طریق […]
استخدام کارشناس استقرار و پشتیبانی در شرکت طرح و پردازش غدیر