استخدام کارشناس بازاریابی(حضوری)درشرکت تولید قطعات بتنی درکرمانشاه

استخدام کارشناس بازاریابی(حضوری)درشرکت تولید قطعات بتنی درکرمانشاه
یک شرکت معتبر تولید قطعات بتنی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر در کرمانشاه دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز  حقوق و مزایا کارشناس بازاریابی (حضوری) آقا/خانم ۲نفر رشته تحصیلی: MBA ،مدیریت بازرگانی، عمران، معماری و … سابقه کاری: حداقل ۲ سال و ترجیحاً مرتبط با بازاریابی یا […]

استخدام کارشناس بازاریابی(حضوری)درشرکت تولید قطعات بتنی درکرمانشاه

یک شرکت معتبر تولید قطعات بتنی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر در کرمانشاه دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز  حقوق و مزایا کارشناس بازاریابی (حضوری) آقا/خانم ۲نفر رشته تحصیلی: MBA ،مدیریت بازرگانی، عمران، معماری و … سابقه کاری: حداقل ۲ سال و ترجیحاً مرتبط با بازاریابی یا […]
استخدام کارشناس بازاریابی(حضوری)درشرکت تولید قطعات بتنی درکرمانشاه

سپهر نیوز