استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در هلدینگ معاصران

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در هلدینگ معاصران
هلدینگ معاصران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا کارشناس بازاریابی و فروش خانم دارای حداقل ۲ سال تجربه کار دارای نگرش مثبت، نوع دوست و پُرانرژی آشنایی با اصول مذاکره و فن بیان در بازاریابی حضوری توانایی مکالمه با تلفن با حجم […]

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در هلدینگ معاصران

هلدینگ معاصران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا کارشناس بازاریابی و فروش خانم دارای حداقل ۲ سال تجربه کار دارای نگرش مثبت، نوع دوست و پُرانرژی آشنایی با اصول مذاکره و فن بیان در بازاریابی حضوری توانایی مکالمه با تلفن با حجم […]
استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در هلدینگ معاصران

ابزار رسانه