استخدام کارشناس تحلیلگر سیستم،کارشناس بازاریابی در اصفهان

استخدام کارشناس تحلیلگر سیستم،کارشناس بازاریابی در اصفهان
یک شرکت معتبر در اصفهان جهت تکمیل کادر فنی ، از افراد متخصص در زمینه های ذیل دعوت به همکاری مینماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ کارشناس تحلیلگر سیستم آشنا با طراحی و تحلیل سیستم‌های نرم افزاری دارای تسلّط کامل به UML و آشنایی با متدهای توسعه نرم افزار RUP ۲ کارشناس بازاریابی دارای […]

استخدام کارشناس تحلیلگر سیستم،کارشناس بازاریابی در اصفهان

یک شرکت معتبر در اصفهان جهت تکمیل کادر فنی ، از افراد متخصص در زمینه های ذیل دعوت به همکاری مینماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱ کارشناس تحلیلگر سیستم آشنا با طراحی و تحلیل سیستم‌های نرم افزاری دارای تسلّط کامل به UML و آشنایی با متدهای توسعه نرم افزار RUP ۲ کارشناس بازاریابی دارای […]
استخدام کارشناس تحلیلگر سیستم،کارشناس بازاریابی در اصفهان

خرید بک لینک

استخدام