استخدام کارشناس تحلیل سیستم های نرم افزاری در تهران

استخدام کارشناس تحلیل سیستم های نرم افزاری در تهران
یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس تحلیل سیستم های نرم افزاری مسلط به تحلیل سیستم های نرم افزاری و کشف نیازمندی ها مسلط به مباحث مهندسی نرم افزار و نمودارها و ابزارهای uml علاقه مند به تحقیق و تحلیل […]

استخدام کارشناس تحلیل سیستم های نرم افزاری در تهران

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس تحلیل سیستم های نرم افزاری مسلط به تحلیل سیستم های نرم افزاری و کشف نیازمندی ها مسلط به مباحث مهندسی نرم افزار و نمودارها و ابزارهای uml علاقه مند به تحقیق و تحلیل […]
استخدام کارشناس تحلیل سیستم های نرم افزاری در تهران