استخدام کارشناس تدارکات،ارتباط با مشتری،پشتیبان دستگاه کارتخوان

استخدام کارشناس تدارکات،ارتباط با مشتری،پشتیبان دستگاه کارتخوان
شرکت پرداخت الکترونیک سامان از افراد واجد شرایط در استان تهران و شهرهای زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز شهر ۱ کارشناس تدارکات آقا/خانم سن: حداکثر ۳۳ سال آشنایی با امور حقوقی مربوط به املاک و مستغلات و قراردادهای مربوطه آشنایی با اصول مزایده و مناقصه آشنایی با اصول […]

استخدام کارشناس تدارکات،ارتباط با مشتری،پشتیبان دستگاه کارتخوان

شرکت پرداخت الکترونیک سامان از افراد واجد شرایط در استان تهران و شهرهای زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز شهر ۱ کارشناس تدارکات آقا/خانم سن: حداکثر ۳۳ سال آشنایی با امور حقوقی مربوط به املاک و مستغلات و قراردادهای مربوطه آشنایی با اصول مزایده و مناقصه آشنایی با اصول […]
استخدام کارشناس تدارکات،ارتباط با مشتری،پشتیبان دستگاه کارتخوان