استخدام کارشناس فروش‌(کود‌ و‌ سم)در شرکتی معتبر

استخدام کارشناس فروش‌(کود‌ و‌ سم)در شرکتی معتبر
یک شرکت توزیع کننده نهاده های کشاورزی (دارای شبکه توزیع در سراسر کشور) در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش خود از واجدین شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط مصاحبه اولیه  کارشناس فروش (کود و سم)  خانم/آقا سابقه کار در شرکت مشابه توزیع کشوری کود و سم شناخت بازار […]

استخدام کارشناس فروش‌(کود‌ و‌ سم)در شرکتی معتبر

یک شرکت توزیع کننده نهاده های کشاورزی (دارای شبکه توزیع در سراسر کشور) در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش خود از واجدین شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط مصاحبه اولیه  کارشناس فروش (کود و سم)  خانم/آقا سابقه کار در شرکت مشابه توزیع کشوری کود و سم شناخت بازار […]
استخدام کارشناس فروش‌(کود‌ و‌ سم)در شرکتی معتبر

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان