استخدام کارشناس فروش حضوری در یک شرکت معتبر بین المللی

استخدام کارشناس فروش حضوری در یک شرکت معتبر بین المللی
یک شرکت معتبر بین المللی علاقه مند به استخدام تعدادی کارشناس فروش حضوری آقا با شرایط ذیل در تهران می باشد.  عنوان شغلی مزایا شرایط احراز مزایا کارشناس فروش حضوری آقا زمان شروع به کار توافقی داشتن سابقه فروش الزامی است حداکثر سن: ۳۵ سال حقوق عالی پورسانت بیمه تامین اجتماعی متقاضیان محترم می توانند […]

استخدام کارشناس فروش حضوری در یک شرکت معتبر بین المللی

یک شرکت معتبر بین المللی علاقه مند به استخدام تعدادی کارشناس فروش حضوری آقا با شرایط ذیل در تهران می باشد.  عنوان شغلی مزایا شرایط احراز مزایا کارشناس فروش حضوری آقا زمان شروع به کار توافقی داشتن سابقه فروش الزامی است حداکثر سن: ۳۵ سال حقوق عالی پورسانت بیمه تامین اجتماعی متقاضیان محترم می توانند […]
استخدام کارشناس فروش حضوری در یک شرکت معتبر بین المللی

قدیر نیوز