استخدام کارشناس فروش منطقه و تجهیزات شبکه،کارمند انبار

استخدام کارشناس فروش منطقه و تجهیزات شبکه،کارمند انبار
شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا در نظر دارد در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام نماید. عنوان شغلی شرایط احراز  آدرس ارسال رزومه کارشناس فروش منطقه ترجیحا آقا مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت،اقتصاد، itوصنایع حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط دارای مهارت های:مشتری مداری،اصول و فنون مذاکره، آشنایی […]

استخدام کارشناس فروش منطقه و تجهیزات شبکه،کارمند انبار

شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا در نظر دارد در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام نماید. عنوان شغلی شرایط احراز  آدرس ارسال رزومه کارشناس فروش منطقه ترجیحا آقا مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت،اقتصاد، itوصنایع حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط دارای مهارت های:مشتری مداری،اصول و فنون مذاکره، آشنایی […]
استخدام کارشناس فروش منطقه و تجهیزات شبکه،کارمند انبار