استخدام کارشناس فروش و کارمند فروش در کلینیک آسمان

استخدام کارشناس فروش و کارمند فروش در کلینیک آسمان
کلینیک پوست و موی آسمان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی جنسیت شرایط مزایا کارشناس فروش خانم و آقا با روابط عمومی قوی آشنایی با کامپیوتر و CRM حقوق ثابت ۱ میلیون تومان پورسانت مناسب از فروش بیمه کارمند فروش خانم و آقا با روابط عمومی […]

استخدام کارشناس فروش و کارمند فروش در کلینیک آسمان

کلینیک پوست و موی آسمان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی جنسیت شرایط مزایا کارشناس فروش خانم و آقا با روابط عمومی قوی آشنایی با کامپیوتر و CRM حقوق ثابت ۱ میلیون تومان پورسانت مناسب از فروش بیمه کارمند فروش خانم و آقا با روابط عمومی […]
استخدام کارشناس فروش و کارمند فروش در کلینیک آسمان