استخدام کارشناس پشتیبانی در زمینه سرویس اینترنتی و ADSL در کرج

استخدام کارشناس پشتیبانی در زمینه سرویس اینترنتی و ADSL در کرج
به کارشناس پشتیبانی با آشنایی با مفاهیم فروش در زمینه سرویس های اینترنتی و ADSL خانم و آقا با حقوق عالی در کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۶۳۳۵۲۷۸۶۶,۰۲۶۳۳۵۳۴۸۱۹

استخدام کارشناس پشتیبانی در زمینه سرویس اینترنتی و ADSL در کرج

به کارشناس پشتیبانی با آشنایی با مفاهیم فروش در زمینه سرویس های اینترنتی و ADSL خانم و آقا با حقوق عالی در کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۶۳۳۵۲۷۸۶۶,۰۲۶۳۳۵۳۴۸۱۹
استخدام کارشناس پشتیبانی در زمینه سرویس اینترنتی و ADSL در کرج