استخدام کارشناس پشتیبانی واحد آموزش درگروه محک در بندرعباس

استخدام کارشناس پشتیبانی واحد آموزش درگروه محک در بندرعباس
گروه نرم افزارحسابداری محک از کارشناس پشتیبانی واحدآموزش با شرایط ذیل در بندرعباس دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس پشتیبانی واحد آموزش خانم تسلط به ویندوز و شبکه دارای حداقل یک سال سابقه کار مرتبط بارشته تحصیلی باانگیزه وپرانرژی و دارای فن بیان قوی حداقل مدرک تحصیلی :کارشناسی حسابداری یا […]

استخدام کارشناس پشتیبانی واحد آموزش درگروه محک در بندرعباس

گروه نرم افزارحسابداری محک از کارشناس پشتیبانی واحدآموزش با شرایط ذیل در بندرعباس دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کارشناس پشتیبانی واحد آموزش خانم تسلط به ویندوز و شبکه دارای حداقل یک سال سابقه کار مرتبط بارشته تحصیلی باانگیزه وپرانرژی و دارای فن بیان قوی حداقل مدرک تحصیلی :کارشناسی حسابداری یا […]
استخدام کارشناس پشتیبانی واحد آموزش درگروه محک در بندرعباس

فروش بک لینک

گوشی موبایل