استخدام کارگربسته‌بندی خانم دریک شرکت بین المللی‌

استخدام کارگربسته‌بندی خانم دریک شرکت بین المللی‌
یک شرکت بین المللی در حوزه صنایع غذایی، از بین واجدین شرایط برای فعالیت در تهران به طور تمام وقت استخدام می‌کند. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کد شغل ۱ انباردار آقا دارای حداقل مدرک کاردانی آشنایی با زبان انگلیسی دارای حداقل سه سال سابقه مفید ترجیحاً در صنایع غذایی ۱۶ ۲ آشپز درجه […]

استخدام کارگربسته‌بندی خانم دریک شرکت بین المللی‌

یک شرکت بین المللی در حوزه صنایع غذایی، از بین واجدین شرایط برای فعالیت در تهران به طور تمام وقت استخدام می‌کند. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز کد شغل ۱ انباردار آقا دارای حداقل مدرک کاردانی آشنایی با زبان انگلیسی دارای حداقل سه سال سابقه مفید ترجیحاً در صنایع غذایی ۱۶ ۲ آشپز درجه […]
استخدام کارگربسته‌بندی خانم دریک شرکت بین المللی‌

مرجع سلامتی

ساخت بنر