مهم این است که ۴۰۰ نفر جذب شده در شهرداری چه افرادی هستند

مهم این است که ۴۰۰ نفر جذب شده در شهرداری چه افرادی هستند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ورامین ما: حجت الاسلام صدرایی عضو شورای شهر ورامین در جلسه طرح سوال از حیدریان شهردار ورامین که در شورای شهر ورامین برگزار شده بود گفت: شهرداری ورامین چابک نیست؛ آقای فلانی در شهر نفوذ دارد و بخاطر همین وارد شهرداری می شود ولی فرد […]

مهم این است که ۴۰۰ نفر جذب شده در شهرداری چه افرادی هستند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ورامین ما: حجت الاسلام صدرایی عضو شورای شهر ورامین در جلسه طرح سوال از حیدریان شهردار ورامین که در شورای شهر ورامین برگزار شده بود گفت: شهرداری ورامین چابک نیست؛ آقای فلانی در شهر نفوذ دارد و بخاطر همین وارد شهرداری می شود ولی فرد […]
مهم این است که ۴۰۰ نفر جذب شده در شهرداری چه افرادی هستند