استخدام شرکت پالایش پارسیان سپهر

استخدام شرکت پالایش پارسیان سپهر

با استعانت از خداوند متعال شرکت پالایش پارسیان سپهر در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه های استخدامی از بین متقاضیان مرد واجد شرایط در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس به شرح ذیل نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و سایر موارد دیگر که در ذیل به آن اشاره می شود، طبق قوانین کار مدت معین (تامین اجتماعی) استخدام نماید.
– در راستای اجرای ماده (12) آئین نامه خدمات پرسنلی و مواد (7) تا (13) فصل دوم قانون کار (قرارداد کار) و تبصره مربوط و با عنایت به ساختار سازمانی شرکت و سمت های تعریف شده در آن وضوابط مربوط به جذب و استخدام نیروی انسانی در شرکت با رعایت نظام نامه جذب نیروی انسانی (موضوع نامه شماره 41 مورخ 1398/01/17 گروه توسعه انرژی تدبیر) تدوین و پس از تصویب به اجرا درآید تا یکی از اهداف شرکت که ناظر به عدالت در استخدام نیروی انسانی می باشد، تحقق یابد.

 > هدف

الف: بکارگیری نیروی انسانی شایسته متناسب با شرایط احراز سمت های منظور شده برای جذب نیروی انسانی جدید از طریق انتخاب اصلح.
ب: برقراری عدالت در سنجش علمی کلیه داوطلبان خدمت در شرکت به منظور انتخاب افراد واجد شرایط متناسب با نیازمندیهای استخدامی و تحقق شایسته گزینی مبتنی بر اصول و معیارهای شغلی با رویکرد پرهیز از استخدام های خارج از فضای رقابتی و تأکید بر رعایت فرآیند نظام مند ورود به خدمت در شرکت در راستای اهداف مشروحه

> کلیات

الف: نیروی انسانی مورد نظر علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، بایستی از سلامت جسمی و روانشناختی برخوردار باشد.
ب: ویژگی های نیروی انسانی مورد نیاز که از سوی شرکت اعلام می شود، باید بر حسب ضرورت های شغلی در ابعاد زیر مشخص و معین شده باشد:
(1)- دانش: شامل مقطع، رشته/ گرایش تحصیلی، اطلاعات تخصصی و مرتبط، گواهینامه های تخصصی لازم و سایر آموزش های ویژه.
(2)- مهارت های ویژه شغلی منطبق با استانداردهای لازم و داشتن تجربه مورد نیاز
(3)- استعدادها و توانایی های ذهنی، ادراکی و شناختی (استعداد ریاضی، استعداد کلامی، استعداد فضایی، استعداد فنی و …)حسب مورد
(4)- ویژگی های شخصیتی و رفتاری (علایق، ارزش ها، نگرش ها، مهارت های اجتماعی) و دیگر ویژگی های مرتبط با شغل
(5)- متدین بودن و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
(6)- کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم قانونی قبل از تاریخ برگزاری آزمون
(7)- عدم اشتغال به تحصیل تحت هیچ عنوان و فراغت از تحصیل قبل از تاریخ برگزاری آزمون
(8)- نداشتن تعهد کاری در سایر سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی
(9)- عدم محکومیت به فساد اخلاقی و نداشتن سوء سابقه کیفری و محکومیت
(10)- مدارکی مورد قبول است که طی استعلامات از وزارت علوم و تحقیقات مورد تایید قرار گیرد
(11)- پس از برگزاری آزمون کتبی، بر اساس سه برابر ظرفیت مورد نیاز شرکت نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان جهت حضور در مصاحبه فنی و تخصصی و روانشناختی اقدام می شود
(12)- به تقاضای متقاضیان بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد
(13)- ثبت نام در آزمون صرفا از طریق آدرس مندرج در این آگهی می باشد
(14)- چنانچه واجدین شرایط امتیاز مورد قبول در هریک از مراحل آزمون را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی منتفی خواهد بود
(15)- جذب نیرو صرفا در واحدهای مورد نیاز شرکت در محل مجتمع واقع در شهرستان مهر، شهرستان عسلویه و تهران می باشد
(16)- از پذیرفته شدگان نهایی تعهد محضری خدمت به میزان 5 سال گرفته خواهد شد.
(17)- شرایط اولویت های اجتماعی مطابق با جدول ذیل:

ردیف اولویت معاف از شرط معدل اولویت امتیاز در آزمون کتبی
1 جانبازان 1 نمره هر5% جانبازی 3% و نهایتاً 20 در صد کل امتیاز کسب شده
2 آزادگان 1 نمره هرسال اسارت 2% و نهایتاً 20 در صد کل امتیاز کسب شده
3 رزمندگان 1 نمره هر 1 ماه حضور در جبهه 1% و نهایتاً 20 در صد کل امتیاز کسب شده
4 فرزندان شهدا،مفقودین،آزادگان و جانبازان 1 نمره 20 در صد کل امتیاز کسب شده

> سن مقتضی جهت استخدام

حداکثر سن برای ورود به آزمون 32 سال می باشد.
تبصره: مدت زمان خدمت سربازی (حداکثر 24 ماه) به حداکثر سن داوطلب اضافه خواهد شد.

> شرط معدل برای داوطلبان استخدام

حداقل معدل کل برای داوطلبان استخدام عدد 14 می باشد. (معدل 13.99 هم مورد قبول نمی باشد.)

> گواهینامه های مورد لزوم

داوطلبان استخدام باید قبلاً مدارک تحصیلی و تخصصی و حرفه ای معتبر مورد لزوم را به شرکت ارائه دهند. هرگاه در آینده قوانینی وضع شود که طبق آن کسب گواهینامه های ویژه برای اشتغال به پاره ای از مشاغل ضروری شمرده شود، کارکنان شاغل نیز موظف به تحصیل و ارائه آن به شرکت می باشند تا بتوانند عهده دار وظایف مشمول قانون گردند.

> معاینه پزشکی

طبق قانون تأمین اجتماعی کلیه داوطلبان استخدام از لحاظ تندرستی باید واجد شرایط معینی باشند که توسط پزشکان سازمان تأمین اجتماعی یا مراکز بهداشتی و درمانی طرف قرارداد با شرکت تعیین می گردد. همچنین از داوطلبانی که جهت اشتغال به کارهای ویژه در نظر گرفته شده و شرایط بدنی خاصی از آنها انتظار می رود توسط شرکت معاینه پزشکی ویژه بعمل می آید.
کارکنانی که پس از ترک خدمت مجدداً به استخدام شرکت در آمده باشند چنانچه مدت ترک خدمت آنان از شش ماه کمتر باشد احتیاج به معاینه مجدد نخواهند داشت مگر در مواردی که شرکت این امر را ضروری بداند.

> سوابق خدمت قبلی

مدیریت منابع انسانی ملزم است که از داوطلبان استخدام بخواهد مدارک حاکی از سوابق خدمت قبلی خود در مؤسسات دیگر را جهت درج در پرونده استخدامی و سایر اقدامات اداری مرتبط ارائه دهد.
تبصره: سوابق خدمت قبلی باید مورد تأیید تأمین اجتماعی قرار گرفته و تأییدیه آن ارائه گردد.

> میزان تحصیلات

حداقل میزان تحصیلات برای استخدام کارکنان نباید از مقطع تحصیلی فوق دیپلم کمتر باشد. لیکن در مواردی که برای مشاغل معینی تحصیلات بیشتری پیش بینی شده است رعایت این شرط به عنوان یکی از شرایط استخدام لازم الاجرا است.
تذکر: رشته و گرایش انتخابی می بایست مطابق با عنوان رشته و گرایش تحصیلی در مدرک دانشگاهی باشد در غیر این صورت در صورت قبولی از مصاحبه حذف خواهید شد.

> وضع تأهل و تجرد

چون بخشی از مزایای شرکت از قبیل خدمات درمانی، پرداخت غرامات، مستمری و پاره ای از هزینه ها شامل همسر و اولاد کارکنان نیز می شود بنابراین وضع تأهل و تجرد کارکنان باید در موقع استخدام مشخص و در پرونده استخدامی وی ذکر گردد. بعلاوه کارکنان باید از هر نوع تغییری که در وضع تجرد و تأهل و تعداد اولاد وی داده می شود، با ارائه مدارک رسمی و قابل قبول برای شرکت مراتب را به مدیریت منابع انسانی اطلاع دهد تا در پرونده پرسنلی وی منعکس گردد.
تبصره: در شرایط مساوی اولویت استخدام با نیروهای متأهل می باشد.

> مراحل آزمون ها و ارزیابی داوطلبان استخدام

جهت تعیین سطح معلومات عمومی، پایه و دانش فنی و ارزیابی روانشناختی داوطلبان استخدام در مقاطع مختلف تحصیلی، آزمون های علمی (کتبی و مصاحبه) به شرح ذیل بعمل می آید:

– آزمون علمی (کتبی)
الف: از داوطلبان استخدام در کلیه مقاطع تحصیلی آزمون کتبی عمومی و دروس تخصصی مرتبط با مقطع و رشته تحصیلی (حسب مورد) و روانشناختی بعمل می آید.
تبصره 1: داوطلبانی جهت دعوت به مرحله مصاحبه مجاز خواهند شد که حداقل 60 درصد نمره میانگین 3 نفر برتر هر رشته را کسب نمایند.
تبصره 2: انتخاب داوطلبان استخدام در مرحله آزمون به میزان سه برابر مجوز از بالاترین امتیاز (با وزن سی درصد برای دروس عمومی و هفتاد درصد برای دروس تخصصی) صورت می پذیرد. افراد دارای بالاترین امتیاز به ترتیب، برای ورود به مرحله مصاحبه انتخاب می شوند.
تبصره 3: از داوطلبان استخدام آزمون کتبی شامل: زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، مبانی رایانه، هوش و استعدادهای تحصیلی- شناختی و دروس تخصصی مرتبط با مقطع و رشته تحصیلی (حسب مورد) بعمل می آید.
تبصره 4: به نمره کتبی داوطلبان بومی شهرستان محل کار در دو شهر عسلویه و مهر 20 درصد نمره مکتسبه و بومی استان بوشهر و فارس 10 درصد نمره مکتسبه اضافه خواهد شد و ملاک مقایسه با سایر داوطلبان خواهد بود.
تذکر : در صورت تعلق گرفتن چند ضریب افزایشی به نمره داوطب، یکی از آنها و بیشترین آن در محاسبات نمره کتبی منظور می گردد.
تبصره 5: 70 درصد راه یافتگان به مصاحبه در مقطع کاردانی و 50 درصد راه یافتگان به مصاحبه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بومی استان محل خدمت (عسلویه و مهر) خواهند بود و در مرحله مصاحبه همه داوطلبان پس از انجام مصاحبه بدون هیچ برتری و درصد خاصی در میزان قبول شدگان با همدیگر مقایسه خواهند شد.

> مصاحبه

ملاک ورود به مرحله مصاحبه نتیجه آزمون کتبی خواهد بود. مصاحبه در دوبخش تخصصی و ارزیابی روانشناختی انجام می گیرد.
هدف از بخش تخصصی مصاحبه، ارزیابی فعالیت ها و تجارب کاری مرتبط با شغل و رشته تحصیلی، برای توانمندی ها و قابلیت های فرد در رابطه با دانش فنی و تخصصی و دیگر مهارت های متقاضی می باشد. مجموع امتیازات بخش مصاحبه تخصصی 100 خواهد بود شامل 60% مصاحبه تخصصی و 40% آزمون کتبی که ارزیابی روانشناختی نقش فقط ردکننده یا قبول کننده جهت ارزیابی مصاحبه تخصصی دارد و هیچ نقشی در نمره نهایی پذیرفته شدگان ندارد.
در بخش مصاحبه روانشناختی، داوطلب از بعد سازگاری روانشناختی، چگونگی تعاملات و مهارت های اجتماعی و مهارت های مقابله ای و … ارزیابی می گردد.

> انتخاب قبول شدگان

الف: نفرات انتخاب شده در مرحله آزمون علمی (کتبی) براساس جمع امتیازات کسب شده در آن آزمون و مصاحبه به ترتیب اولویت بالاترین امتیاز در فهرست قبول شدگان سهمیه تخصصی قرار می گیرند.
تبصره: در صورت مساوی بودن نمرات مکتسبه داوطلبان اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با بومی شهرستان و سپس بومی استان می باشد.
در صورت عدم تأمین نیرو، از داوطلبان غیر بومی شهرستان ها و استان های همجوار محل خدمت بر حسب امتیازات مکتسبه دعوت به عمل می آید.

> تعریف داوطلب بومی

داوطلب بومی به فردی اطلاق می شود که محل تولد یا صدور خود یا همسر وی آن شهر یا یکی از شهرهای استان محل خدمت بوده و یا دیپلم خود را از آن شهر یا استان محل خدمت دریافت کرده و یا خود فرد حداقل سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در شهرستان محل خدمت بنا به گواهی اداره کار/ فرمانداری داشته باشد.
تبصره: ملاک عمل درخصوص شرایط بومی آخرین تقسیمات جغرافیایی کشور می باشد.

> طب صنعتی

معاینات طب صنعتی توسط مراکز بهداشتی و درمانی طرف قرارداد با شرکت انجام می شود.
مقیم شدن نفراتی که در تمام مراحل نمره قبولی را اخذ نموده و مجوز جذب را پس از طی مراحل گزینش، حراست و … دریافت کرده اند در محل خدمت الزامی می باشد.

– جداول رشته ها، مشاغل و محل های خدمت مورد نیاز

جدول رشته های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد نیاز بر حسب محل خدمت و جدول مشاغل
ردیف رشته تحصیلی محل خدمت مشاغل
1 کارشناسی و کارشناسی ارشد
بهداشت محيط – همه گرایش ها
مهر کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ايمني ، کارشناس بهداشت حرفه اي و طب صنعتي ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
2 کارشناسی و کارشناسی ارشد
بهداشت حرفه اي – همه گرایش ها
عسلویه رئيس ايمني ، مهندس ارشد ايمني
مهر رئيس ايمني ، مهندس ارشد ايمني ، کارشناس نظارت بر طراحي و اجراي ايمني ، کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ايمني ، کارشناس بهداشت حرفه اي و طب صنعتي
3 کارشناسی و کارشناسی ارشد
محيط زيست – همه گرایش ها
مهر کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ايمني ، کارشناس حفاظت محيط زيست ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
4 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
مهر کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ايمني ، کارشناس حفاظت محيط زيست ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
5 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي ايمني – همه گرایش ها
عسلویه رئيس ايمني ، مسئول ايستگاه آتش نشاني ، مهندس ارشد ايمني
مهر رئيس ايمني ، مسئول ايستگاه آتش نشاني ، مهندس ارشد ايمني ، کارشناس نظارت بر طراحي و اجراي ايمني ، کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ايمني ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
6 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي ايمني و بازرسي فني – همه گرایش ها
مهر مسئول بازرسي انبار ، کارشناس بازرسي فني (رنگ عايق خوردگي فلزات) ، کارشناس بازرسي فني کالا ، مهندس ارشد بازرسي ازمايشهاي غير مخرب ، مهندس ارشد خوردگي و حفاظت فلزات ، مهندس بازرسي ازمايشهاي غير مخرب ، مهندس بازرسي جوشکاري ، مهندس جوشکاري و تعميرات خطوط لوله ، مهندس خوردگي و حفاظت فلزات
7 کارشناسی و کارشناسی ارشد
آمار – همه گرایش ها
تهران کارشناس بودجه و کنترل هزينه و گزارشات ، مسئول سند رسي و کنترل اسناد
مهر کارشناس طبقه بندي و مکانيزه کالا ، حسابدار ارشد اموال انبار و کالا
8 کارشناسی و کارشناسی ارشد
اقتصاد – همه گرایش ها
تهران کارشناس بودجه و کنترل هزينه و گزارشات ، رئیس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، کارشناس ارشد بازاریابی و فروش خارجی
مهر کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزينه ها ، مسئول امور گمرک، ترخیص و حمل کالا
9 کارشناسی و کارشناسی ارشد
حسابداري – همه گرایش ها
تهران کارشناس بودجه و کنترل هزينه و گزارشات ، مسئول سند رسي و کنترل اسناد ، مسئول حسابداری خرید و فروش
عسلویه هماهنگ کننده امور مالي منطقه
مهر کارشناس براورد و کنترل هزينه ها ، حسابدار ارشد اموال انبار و کالا ، حسابدار ارشد حقوق و دستمزد ، حسابدار پيمانها ، حسابدار خريد و فروش ، حسابدار دفاتر مالي ، کارشناس حسابداري صنعتي و بهاي تمام شده ، هماهنگ کننده امور مالي منطقه ، هماهنگ کننده ارشد امور مالی طرح ها
10 کارشناسی و کارشناسی ارشد
حقوق – همه گرایش ها
تهران کارشناس ارشد امور حقوقي
11 کارشناسی و کارشناسی ارشد
روان شناسي – همه گرایش ها
تهران کارشناس امور پرسنلي
مهر مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ )
12 کارشناسی و کارشناسی ارشد
علوم ارتباطات اجتماعی – همه گرایش ها
تهران کارشناس بازاريابي و فروش خارجي ، کارشناس بازاريابي و فروش داخلي ، کارشناس مهندسي فروش تحقيقات و مطالعات بازار ، کارشناس امور پرسنلي
عسلویه کارشناس هماهنگي و نظارت بر مبادلات محصولات
مهر کارشناس ثبت و سفارشات کالا ، هماهنگ کننده تدارکات و تامين کالاي طرح ، مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ )
13 کارشناسی و کارشناسی ارشد
علوم سياسي – همه گرایش ها
تهران کارشناس ارشد امور حقوقي ، کارشناس امور پرسنلي
14 کارشناسی ارشد
MBA – همه گرایش ها
تهران کارشناس ارشد برنامه ريزي راهبردي ، کارشناس ارشد سيستم هاي اطلاعات و مديريت ، کارشناس برنامه ريزي بهبود روش ها و بهره وري توليد ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، رئیس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، کارشناس ارشد بازاریابی و فروش خارجی
عسلویه کارشناس ارشد نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات
مهر کارشناس برنامه ريزي و تامين نيروي انساني ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزينه ها ، مسئول امور گمرک، ترخیص و حمل کالا
15 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مديريت – بازرگاني
تهران کارشناس بازاريابي و فروش خارجي ، کارشناس بازاريابي و فروش داخلي ، کارشناس خريد خارجي برق و ابزار دقيق ، کارشناس خريد خارجي مکانيک و اقلام عمومي ، کارشناس خريد خارجي مواد شيميايي کاتاليست ها و لوازم ازمايشگاهي ، کارشناس مهندسي فروش تحقيقات و مطالعات بازار ، مسئول خريد خوراک ، کارشناس ارشد برنامه ريزي راهبردي ، کارشناس ارشد سيستم هاي اطلاعات و مديريت ، کارشناس برنامه ريزي بهبود روش ها و بهره وري توليد ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس امور پرسنلي ، مسئول حسابداری خرید و فروش ، رئیس مهندسی فروش تحقیقات و مطالعات بازار ، کارشناس ارشد بازاریابی و فروش خارجی
عسلویه کارشناس هماهنگي و نظارت بر مبادلات محصولات ، مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس نظارت بر عمليات بارگيري و تحويل محصولات ، متصدي انبار کارگاه مرکزي ، هماهنگ کننده کالاي ، هماهنگ کننده امور مالي منطقه ، کارشناس ارشد نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات
مهر کارشناس بررسي و شناسايي منابع ، کارشناس ثبت و سفارشات کالا ، کارشناس طبقه بندي و مکانيزه کالا ، متصدي کنترل موجودي و تنظيم تقاضا ، مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، مسئول انبارهاي مواد شيميايي لوازم آزمايشگاهي و کاتاليستها ، مسئول بازرسي انبار ، مسئول رسيد و ارسال کالا ، هماهنگ کننده تدارکات و تامين کالاي طرح ، متصدي انبار کارگاه مرکزي ، هماهنگ کننده کالاي ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ ) ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزينه ها ، هماهنگ کننده امور مالي منطقه ، کارشناس آموزش و توسعه نیروی انسانی ، هماهنگ کننده ارشد امور مالی طرح ها ، مسئول امور گمرک، ترخیص و حمل کالا
16 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مديريت – مالي
تهران کارشناس بازاريابي و فروش خارجي ، کارشناس بازاريابي و فروش داخلي ، کارشناس خريد خارجي برق و ابزار دقيق ، کارشناس خريد خارجي مکانيک و اقلام عمومي ، کارشناس خريد خارجي مواد شيميايي کاتاليست ها و لوازم ازمايشگاهي ، کارشناس مهندسي فروش تحقيقات و مطالعات بازار ، مسئول خريد خوراک ، کارشناس ارشد برنامه ريزي راهبردي ، کارشناس ارشد سيستم هاي اطلاعات و مديريت ، کارشناس برنامه ريزي بهبود روش ها و بهره وري توليد ، کارشناس بودجه و کنترل هزينه و گزارشات ، مسئول سند رسي و کنترل اسناد ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس امور پرسنلي ، مسئول حسابداری خرید و فروش
عسلویه کارشناس هماهنگي و نظارت بر مبادلات محصولات ، مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس نظارت بر عمليات بارگيري و تحويل محصولات ، متصدي انبار کارگاه مرکزي ، هماهنگ کننده کالاي ، هماهنگ کننده امور مالي منطقه
مهر کارشناس ثبت و سفارشات کالا ، کارشناس طبقه بندي و مکانيزه کالا ، متصدي کنترل موجودي و تنظيم تقاضا ، مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، مسئول انبارهاي مواد شيميايي لوازم آزمايشگاهي و کاتاليستها ، مسئول بازرسي انبار ، مسئول رسيد و ارسال کالا ، متصدي انبار کارگاه مرکزي ، هماهنگ کننده کالاي ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ ) ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزينه ها ، حسابدار ارشد اموال انبار و کالا ، حسابدار ارشد حقوق و دستمزد ، حسابدار پيمانها ، حسابدار خريد و فروش ، حسابدار دفاتر مالي ، کارشناس حسابداري صنعتي و بهاي تمام شده ، هماهنگ کننده امور مالي منطقه ، کارشناس آموزش و توسعه نیروی انسانی ، هماهنگ کننده ارشد امور مالی طرح ها
17 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مديريت – منابع انساني
تهران کارشناس بازاريابي و فروش خارجي ، کارشناس بازاريابي و فروش داخلي ، کارشناس خريد خارجي برق و ابزار دقيق ، کارشناس خريد خارجي مکانيک و اقلام عمومي ، کارشناس خريد خارجي مواد شيميايي کاتاليست ها و لوازم ازمايشگاهي ، کارشناس مهندسي فروش تحقيقات و مطالعات بازار ، مسئول خريد خوراک ، کارشناس ارشد برنامه ريزي راهبردي ، کارشناس ارشد سيستم هاي اطلاعات و مديريت ، کارشناس برنامه ريزي بهبود روش ها و بهره وري توليد ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس امور پرسنلي
عسلویه کارشناس هماهنگي و نظارت بر مبادلات محصولات ، مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس نظارت بر عمليات بارگيري و تحويل محصولات ، متصدي انبار کارگاه مرکزي ، هماهنگ کننده کالاي ، هماهنگ کننده امور مالي منطقه
مهر کارشناس ثبت و سفارشات کالا ، کارشناس طبقه بندي و مکانيزه کالا ، متصدي کنترل موجودي و تنظيم تقاضا ، مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، مسئول انبارهاي مواد شيميايي لوازم آزمايشگاهي و کاتاليستها ، مسئول بازرسي انبار ، مسئول رسيد و ارسال کالا ، متصدي انبار کارگاه مرکزي ، هماهنگ کننده کالاي ، کارشناس برنامه ريزي و تامين نيروي انساني ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ ) ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزينه ها ، هماهنگ کننده امور مالي منطقه ، کارشناس آموزش و توسعه نیروی انسانی
18 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مديريت – سایر گرایش ها
تهران کارشناس بازاريابي و فروش خارجي ، کارشناس بازاريابي و فروش داخلي ، کارشناس خريد خارجي برق و ابزار دقيق ، کارشناس خريد خارجي مکانيک و اقلام عمومي ، کارشناس خريد خارجي مواد شيميايي کاتاليست ها و لوازم ازمايشگاهي ، کارشناس مهندسي فروش تحقيقات و مطالعات بازار ، مسئول خريد خوراک ، کارشناس ارشد برنامه ريزي راهبردي ، کارشناس ارشد سيستم هاي اطلاعات و مديريت ، کارشناس برنامه ريزي بهبود روش ها و بهره وري توليد ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس امور پرسنلي
عسلویه کارشناس هماهنگي و نظارت بر مبادلات محصولات ، مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس نظارت بر عمليات بارگيري و تحويل محصولات ، متصدي انبار کارگاه مرکزي ، هماهنگ کننده کالاي ، هماهنگ کننده امور مالي منطقه
مهر کارشناس ثبت و سفارشات کالا ، کارشناس طبقه بندي و مکانيزه کالا ، متصدي کنترل موجودي و تنظيم تقاضا ، مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، مسئول انبارهاي مواد شيميايي لوازم آزمايشگاهي و کاتاليستها ، مسئول بازرسي انبار ، مسئول رسيد و ارسال کالا ، متصدي انبار کارگاه مرکزي ، هماهنگ کننده کالاي ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، مسئول امور مستغلات ( شهرک کمپ ) ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزينه ها ، هماهنگ کننده امور مالي منطقه ، کارشناس آموزش و توسعه نیروی انسانی
19 کارشناسی و کارشناسی ارشد
IT – همه گرایش ها
تهران کارشناس ارشد سيستم هاي اطلاعات و مديريت ، کارشناس پشتيباني فني و سخت افزار ، کارشناس شبکه و مخابرات و ارتباطات ، کارشناس سيستمهاي الکترونيکي و امنيت اطلاعات ، کارشناس طراحی و توسعه نرم افزار
20 کارشناسی و کارشناسی ارشد
علوم کامپيوتر – همه گرایش ها
تهران کارشناس پشتيباني فني و سخت افزار ، کارشناس شبکه و مخابرات و ارتباطات ، کارشناس سيستمهاي الکترونيکي و امنيت اطلاعات ، کارشناس طراحی و توسعه نرم افزار
21 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي كامپيوتر – همه گرایش ها
تهران کارشناس پشتيباني فني و سخت افزار ، کارشناس شبکه و مخابرات و ارتباطات ، کارشناس سيستمهاي الکترونيکي و امنيت اطلاعات ، کارشناس طراحی و توسعه نرم افزار
22 کارشناسی و کارشناسی ارشد
شيمي (آزمایشگاه) – همه گرایش ها
تهران کارشناس خريد خارجي مواد شيميايي کاتاليست ها و لوازم ازمايشگاهي
عسلویه رئيس آزمايشگاه ، شيميست ، شيميست ارشد
مهر مسئول انبارهاي مواد شيميايي لوازم آزمايشگاهي و کاتاليستها ، رئيس آزمايشکاه ، شيميست ، شيميست ارشد
23 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي شيمي/پليمر – HSE
عسلویه رئيس ايمني ، مسئول ايستگاه آتش نشاني ، مهندس ارشد ايمني
مهر رئيس ايمني ، مسئول ايستگاه آتش نشاني ، مهندس ارشد ايمني ، کارشناس نظارت بر طراحي و اجراي ايمني ، کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ايمني ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
24 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي شيمي/پلیمر- محيط زيست
مهر کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ايمني ، کارشناس حفاظت محيط زيست ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
25 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي شيمي/پليمر
سایر گرایش ها بجز صنایع غذایی
تهران کارشناس بازاريابي و فروش خارجي ، کارشناس بازاريابي و فروش داخلي ، کارشناس خريد خارجي مواد شيميايي کاتاليست ها و لوازم ازمايشگاهي ، مسئول خريد خوراک ، کارشناس ارشد برنامه ريزي راهبردي ، کارشناس برنامه ريزي بهبود روش ها و بهره وري توليد ، کارشناس ارشد امور قراردادها ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه مسئول ايستگاه آتش نشاني ، مسئول نوبتکاري بهره برداري منطقه ، مهندس اتاق کنترل ، مهندس نوبتکار اتاق کنترل عمليات مخازن و سرويس هاي جانبي ، مهندس نوبتکار اتاق کنترل واحد هاي بهره برداري
مهر کارشناس بررسي و شناسايي منابع ، مسئول انبارهاي مواد شيميايي لوازم آزمايشگاهي و کاتاليستها ، مسئول ايستگاه آتش نشاني ، مسئول نوبتکاري بهره برداري منطقه ، مهندس اتاق کنترل ، مهندس نوبتکاري اتاق کنترل بهره برداري سرويس هاي جانبي و واحد اب برق ، مسئول برآورد و تعيين مقادير
26 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي نفت – همه گرایش ها
تهران کارشناس ارشد امور قراردادها
عسلویه مسئول نوبتکاري بهره برداري منطقه ، مهندس اتاق کنترل ، مهندس نوبتکار اتاق کنترل عمليات مخازن و سرويس هاي جانبي ، مهندس نوبتکار اتاق کنترل واحد هاي بهره برداري
مهر مسئول نوبتکاري بهره برداري منطقه ، مهندس اتاق کنترل ، مهندس نوبتکاري اتاق کنترل بهره برداري سرويس هاي جانبي و واحد اب برق
27 کارشناسی و کارشناسی ارشد
معماري – همه گرایش ها
مهر مهندس نظارت بر اجراي سيويل و سازه ، کارشناس نظارت بر اجرای سیویل و سازه
28 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي عمران – محيط زيست
مهر کارشناس HSE طرح ها ، کارشناس ايمني ، کارشناس حفاظت محيط زيست ، مسئول آموزش، بهداشت و محیط زیست
29 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي عمران – حمل و نقل
مهر مسئول ترابري و ماشين الات سبک وسنگين ، مهندسي سيويل و سازه ، مسئول برآورد و تعيين مقادير ، مهندس نظارت بر اجراي سيويل و سازه ، کارشناس نظارت بر اجرای سیویل و سازه
30 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي عمران – سایر گرایش ها
مهر مهندسي سيويل و سازه ، مسئول برآورد و تعيين مقادير ، مهندس نظارت بر اجراي سيويل و سازه ، کارشناس نظارت بر اجرای سیویل و سازه
31 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي برق – مخابرات
تهران کارشناس خريد خارجي برق و ابزار دقيق ، کارشناس شبکه و مخابرات و ارتباطات ، کارشناس ارشد امور قراردادها ، کارشناس سيستمهاي الکترونيکي و امنيت اطلاعات ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس ارشد برنامه ريزي تعميرات ، مهندس برق ، مهندس تعميرات مخابرات
مهر مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس ارشد برنامه ريزي پيشگيرانه و دوره اي ، کارشناس ارشد برنامه ريزي تعميرات ، کارشناس براورد و کنترل هزينه ها ، کارشناس برنامه ريزي و براورد هزينه ، مهندس برق ، مهندس تعميرات برق ، مهندس تعميرات مخابرات ، مهندس جرثقيل سقفي و بالابرها ، مهندسي ابزار دقيق ، مهندسي برق ، کارشناس نظارت بر طراحي برق ، مسئول برآورد و تعيين مقادير ، مهندس نظارت بر اجراي ابزار دقيق و مخابرات ، مهندس نظارت بر اجراي برق
32 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي برق – سایر گرایش ها
تهران کارشناس خريد خارجي برق و ابزار دقيق ، کارشناس ارشد امور قراردادها ، کارشناس سيستمهاي الکترونيکي و امنيت اطلاعات ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس ارشد برنامه ريزي تعميرات ، مهندس برق ، مهندس تعميرات مخابرات
مهر مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس ارشد برنامه ريزي پيشگيرانه و دوره اي ، کارشناس ارشد برنامه ريزي تعميرات ، کارشناس براورد و کنترل هزينه ها ، کارشناس برنامه ريزي و براورد هزينه ، مهندس برق ، مهندس تعميرات برق ، مهندس تعميرات مخابرات ، مهندس جرثقيل سقفي و بالابرها ، مهندسي ابزار دقيق ، مهندسي برق ، کارشناس نظارت بر طراحي برق ، مسئول برآورد و تعيين مقادير ، مهندس نظارت بر اجراي ابزار دقيق و مخابرات ، مهندس نظارت بر اجراي برق
33 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي صنايع – همه گرایش ها
تهران کارشناس ارشد برنامه ريزي راهبردي ، کارشناس ارشد سيستم هاي اطلاعات و مديريت ، کارشناس برنامه ريزي بهبود روش ها و بهره وري توليد ، کارشناس ارشد ارتباط صنعت با دانشگاه ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه کارشناس ارشد برنامه ريزي تعميرات ، کارشناس نظارت بر عمليات بارگيري و تحويل محصولات ، کارشناس ارشد نظارت بر عملیات بارگیری و تحویل محصولات
مهر کارشناس بررسي و شناسايي منابع ، کارشناس طبقه بندي و مکانيزه کالا ، متصدي کنترل موجودي و تنظيم تقاضا ، مسئول بازرسي انبار ، مسئول رسيد و ارسال کالا ، هماهنگ کننده تدارکات و تامين کالاي طرح ، کارشناس ارشد برنامه ريزي پيشگيرانه و دوره اي ، کارشناس ارشد برنامه ريزي تعميرات ، کارشناس براورد و کنترل هزينه ها ، کارشناس برنامه ريزي و براورد هزينه ، کارشناس برنامه ريزي و کنترل پروژه ، کارشناس برنامه ريزي و تامين نيروي انساني ، کارشناس خدمات ارکان ثالث ، کارشناس ارشد کنترل پروژه ها و هزينه ها ، حسابدار ارشد اموال انبار و کالا ، کارشناس آموزش و توسعه نیروی انسانی
34 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي مواد – همه گرایش ها
مهر کارشناس بازرسي فني (رنگ عايق خوردگي فلزات) ، کارشناس بازرسي فني کالا ، مهندس ارشد بازرسي ازمايشهاي غير مخرب ، مهندس ارشد خوردگي و حفاظت فلزات ، مهندس بازرسي ازمايشهاي غير مخرب ، مهندس بازرسي جوشکاري ، مهندس جوشکاري و تعميرات خطوط لوله ، مهندس خوردگي و حفاظت فلزات
35 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي مکانيک – گرایش جوش
تهران کارشناس خريد خارجي مکانيک و اقلام عمومي ، کارشناس ارشد امور قراردادها ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس ارشد برنامه ريزي تعميرات ، مهندس تعميرات مکانيک ماشين آلات دوار ، مهندس تعميرات مکانيک و تجهيزات ثابت ، مهندسي تراشکاري
مهر مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس ارشد برنامه ريزي پيشگيرانه و دوره اي ، کارشناس ارشد برنامه ريزي تعميرات ، کارشناس بازرسي فني کالا ، کارشناس براورد و کنترل هزينه ها ، کارشناس برنامه ريزي و براورد هزينه ، کارشناس مهندسي تعميرات مکانيک ، مهندس ارشد بازرسي ازمايشهاي غير مخرب ، مهندس بازرسي ازمايشهاي غير مخرب ، مهندس بازرسي جوشکاري ، مهندس تراشکاري ، مهندس تعمير و تنظيم شيرهاي ايمني ، مهندس تعميرات تجهيزات ثابت و شيرهاي صنعتي ، مهندس تعميرات مکانيک ماشين آلات دوار ، مهندس جرثقيل سقفي و بالابرها ، مهندس جوشکاري و تعميرات خطوط لوله ، مهندسي مکانيک ، کارشناس نظارت بر طراحي مکانيک ، مسئول برآورد و تعيين مقادير ، مهندس نظارت بر اجراي مکانيک ، مهندس ارشد نظارت بر اجرای مکانیک
36 کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهندسي مکانيک – سایر گرایش ها
تهران کارشناس خريد خارجي مکانيک و اقلام عمومي ، کارشناس ارشد امور قراردادها ، کارشناس ارشد پژوهش های فنی
عسلویه مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس ارشد برنامه ريزي تعميرات ، مهندس تعميرات مکانيک ماشين آلات دوار ، مهندس تعميرات مکانيک و تجهيزات ثابت ، مهندسي تراشکاري
مهر مسئول انبارهاي عمومي و قطعات يدکي (برق مکانيک و ابزار دقيق) ، کارشناس ارشد برنامه ريزي پيشگيرانه و دوره اي ، کارشناس ارشد برنامه ريزي تعميرات ، کارشناس بازرسي فني کالا ، کارشناس براورد و کنترل هزينه ها ، کارشناس برنامه ريزي و براورد هزينه ، کارشناس مهندسي تعميرات مکانيک ، مهندس ارشد بازرسي ازمايشهاي غير مخرب ، مهندس بازرسي ازمايشهاي غير مخرب ، مهندس تراشکاري ، مهندس تعمير و تنظيم شيرهاي ايمني ، مهندس تعميرات تجهيزات ثابت و شيرهاي صنعتي ، مهندس تعميرات مکانيک ماشين آلات دوار ، مهندس جرثقيل سقفي و بالابرها ، مهندسي مکانيک ، کارشناس نظارت بر طراحي مکانيک ، مسئول برآورد و تعيين مقادير ، مهندس نظارت بر اجراي مکانيک ، مهندس ارشد نظارت بر اجرای مکانیک
جدول رشته های تحصیلی کاردانی مورد نیاز بر حسب محل خدمت و جدول مشاغل
ردیف رشته تحصیلی محل خدمت مشاغل
1 کارداني
آتش نشاني – همه گرایش ها
عسلویه افسر ارشد آتش نشاني نوبتکار
مهر افسر ارشد آتش نشاني نوبتکار
2 کارداني
بهداشت حرفه ای – همه گرایش ها
عسلویه افسر ارشد آتش نشاني نوبتکار
مهر افسر ارشد آتش نشاني نوبتکار
3 کارداني
ايمني – همه گرایش ها
عسلویه افسر ارشد آتش نشاني نوبتکار
مهر افسر ارشد آتش نشاني نوبتکار
4 کارداني
روان شناسي – همه گرایش ها
مهر کارمند امور مسافرت
5 کارداني
علوم ارتباطات اجتماعی – همه گرایش ها
عسلویه مامور خريد محلي
مهر مامور خريد محلي ، کارمند امور مسافرت
6 کارداني
مديريت – بازرگاني
عسلویه مامور خريد محلي
مهر مامور خريد محلي ، کارمند امور مسافرت
7 کارداني
مديريت – سایر گرایش ها
عسلویه مامور خريد محلي
مهر مامور خريد محلي ، کارمند امور مسافرت
8 کارداني
شيمي – همه گرایش ها
عسلویه تکنسين ارشد آزمايشگاه ، تکنسين آزمايشگاه
مهر تکنسين ارشد آزمايشگاه ، تکنسين آزمايشگاه
9 کارداني
نفت – همه گرایش ها
عسلویه تکنسين ارشد آزمايشگاه ، تکنسين آزمايشگاه
مهر تکنسين ارشد آزمايشگاه ، تکنسين آزمايشگاه
10 کارداني
مواد – همه گرایش ها
مهر تکنسين بازرسي جوشکاري
11 کارداني
مکانيک – همه گرایش ها
عسلویه تکنسين تعميرات مکانيک تجهيزات ثابت
مهر تکنسين بازرسي جوشکاري ، تکنسين تعميرات تجهيزات ثابت و شيرهاي صنعتي

جدول زمانبندی و تاریخهای مهم اجرائی

مرحله انجام کار تاريخ
ثبت نام اينترنتي از ساعت 10 صبح تاريخ 98/07/01 لغايت ساعت 24 تاريخ 98/07/19
پرینت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی متعاقبا اعلام خواهد شد
برگزاری آزمون کتبی آبان ماه (متعاقبا اعلام خواهد شد)
سایر مراحل متعاقبا اعلام می گردد

> مدارک مورد نیاز

1- تکمیل فرم الکترونیکی تقاضای ثبت نام در سایت
2- اسکن و بارگذاری عکس 4*3 جدید ( طبق مشخصات ذکر شده در سایت)
3- پرداخت الکترونیکی مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) بابت ثبت نام و شرکت در آزمون از طریق سامانه ثبت نام. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد داشت.