استخدام همکار خانم در رشته های کامپیوتر و IT و مخابرات در مشهد

استخدام همکار خانم در رشته های کامپیوتر و IT و مخابرات در مشهد

به تعدادی همکار خانم جهت شیفت صبح و آقا جهت شیفت عصر در رشته های کامپیوتر و IT و مخابرات جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
مراجعه حضوری ۱۶ الی ۲۰تلفن: ۰۵۱۳۶۰۱۹۸۱۱