استخدام مدیر فروش و بازاریابی تهران،مدیر / سرپرست هورکا /تهران

آگهی آزمون کارشناس رسمی دادگستری در سال 98

استخدام شرکت ستاره سروستان

شرکت ستاره سروستان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلیشرایط احراز
مدیر فروش و بازاریابی تهرانسلط به فروش مویرگی، زنجیره ای، هورکا، توزیعبا حداقل ۱۰ سال سابقه
مدیر / سرپرست هورکامتخصص در این بخشحداقل دارای ۱۰ سالن سابقه
افراد مسلط و متخصص در زنجیره ی سرد ( تاریخ انقضاء کوتاه ) در اولویت می باشند.