استخدام نه رده شغلی جهت یک واحد تولیدی در تهران

استخدام نه رده شغلی جهت یک واحد تولیدی در تهران
  یک واحد تولیدی واقع در غرب تهران به نیرو اب شرایط زیر نیازمند است: کدشغل پست سازمانی شرایط احراز HR223 برنامه نویس مسلط به SQL SERVER ، VB.NRT HR229 کارشناس حقوقی آقا – ۴ سال سابقه کار مرتبط – مسلط به ثبت علائم و طرح های صنعتی HR224 کارشناس تضمین کیفیت مسلط به اجرای […]

استخدام نه رده شغلی جهت یک واحد تولیدی در تهران

  یک واحد تولیدی واقع در غرب تهران به نیرو اب شرایط زیر نیازمند است: کدشغل پست سازمانی شرایط احراز HR223 برنامه نویس مسلط به SQL SERVER ، VB.NRT HR229 کارشناس حقوقی آقا – ۴ سال سابقه کار مرتبط – مسلط به ثبت علائم و طرح های صنعتی HR224 کارشناس تضمین کیفیت مسلط به اجرای […]
استخدام نه رده شغلی جهت یک واحد تولیدی در تهران

استخدام